Modele » Modele według skali » 1:25

1:25

Wskaźniki kolejowe PKP, 1946-1959
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Wskaźniki kolejowe PKP, 1946-1959

Wskaźniki i sygnały stałe stosowane na liniach kolejowych PKP od 1946 do 1959 roku.

Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem dla taboru
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem dla taboru, epoka IV-V

Tablice, tabliczki i znaki ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym stosowane na taborze kolejowym przed 2005 rokiem.

Semafor kształtowy karzełkowy
Sygnalizacja kształtowa » 1:25

Semafor kształtowy karzełkowy

Semafor kształtowy karzełkowy ujednoliconej konstrukcji stosowany na kolejach niemieckich i polskich. Opracowanie umożliwia wykonanie różnych wariantów konstrukcyjnych, w tym wersji stojącej samodzielnie i na pomosty sygnałowe.

Pomost sygnałowy ciężki
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Pomost sygnałowy ciężki

Znormalizowany pomost sygnałowy przeznaczony do ustawienia kilku sygnalizatorów kształtowych, stosowany na kolejach niemieckich, spotykany także na liniach PKP.

Sygnalizator przejazdowy HZ-10
Sygnalizacja świetlna » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Sygnalizatory przejazdowe HZ-10

Sygnalizatory przejazdowe typu HZ-10 stosowane w systemie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu COB-63.

Rogatka EG-20
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Rogatka EG-20

Rogatka (półrogatka) o napędzie elektrycznym typu EG-20 produkcji Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych (ZWUS).

Osłony przed porażeniem prądem
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Osłony przed porażeniem prądem

Znormalizowane osłony przed porażeniem prądem z sieci trakcyjnej stosowane na kładkach i wiaduktach nad torami zelektryfikowanymi. Opracowanie zawiera osłony o długości 2 m, 1,5 m i 1 m.

Wskaźniki kolejowe DRG/DR, 1935-1945
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Wskaźniki kolejowe DRG/DR, 1935-1945

Wskaźniki i sygnały stałe stosowane na kolejach niemieckich Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, (później Deutsche Reichsbahn) od 1935 roku do 1945 roku, także na terenie Polski i innych terenach okupowanych w okresie II wojny światowej.

Kolejowe skrajnie budowli
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Szablony kolejowych skrajni budowli

Szablony kolejowych skrajni budowli obowiązujących dla prostych odcinków toru, do wykorzystania przy ustawianiu obiektów w sąsiedztwie toru kolejowego na makietach i dioramach. Opracowanie zawiera szablony dla skrajni normalnotorowych i wąskotorowych 1000 mm, 785 mm, 760 mm, 750 mm i 600 mm.

Wykolejnica
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Wykolejnica

Znormalizowana wykolejnica stosowana na kolejach polskich i niemieckich. Opracowanie umożliwia wykonanie wykolejnic w kilku wariantach: wykolejnica wykolejająca w prawo lub w lewo, wykolejnica o napędzie ręcznym, przez pędnię drutową lub sztywną, wykolejnice pojedyncze lub sprzężone. Opracowanie zawiera także model latarni i zwrotnika.

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele