Zasady użytkowania

Definicje

Autor – autor lub autorzy Opracowania wymienieni z imienia i nazwiska w stopce tego Opracowania.

Autor Repozytorium/Operator Repozytorium – osoba odpowiedzialna za administrację i redakcję treści Repozytorium.

Materiały – treść artykułów, ilustracje, zdjęcia znajdujące się bezpośrednio w treści Repozytorium, nie oznaczone jako dokumenty do pobrania, nie będące opracowaniami.

Opracowania – modele, publikacje i dokumenty w formie plików dostępnych do pobrania za pośrednictwem strony Repozytorium PKP.

Repozytorium – serwis Repozytorium PKP zlokalizowany pod adresem http://pkprepo.net.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Repozytorium PKP.

Licencja na użytkowanie opracowań umieszczonych w Repozytorium PKP (EULA)

 1. Opracowania dostępne za pośrednictwem Repozytorium są udostępniane za zgodą Autora na licencji
 2. Na mocy powyższej licencji Autor wyraża zgodę na:
  1. pobieranie Opracowania przez Użytkownika za pośrednictwem Repozytorium za pomocą odnośnika jednoznacznie wskazującego na możliwość pobrania docelowego dokumentu,
  2. wydruk Opracowania przez Użytkownika na własne potrzeby,
  3. wykonanie przez Użytkownika dostępnego w Opracowaniu modelu lub wykonanie modelu na podstawie rysunków zawartych w Opracowaniu,
  4. nieodpłatne zamieszczanie niezmodyfikowanego Opracowania w innych serwisach internetowych z zachowaniem warunków licencji, informacji o pierwotnej lokalizacji (odnośnik do oryginalnej lokalizacji w Repozytorium) oraz informacji o Autorze.
 3. Za naruszenie licencji uważa się w szczególności:
  1. rozpowszechnianie Opracowania ze zmienioną nazwą pliku,
  2. rozpowszechnianie Opracowania w innej formie niż pobranej z Repozytorium (np. inny format pliku, zrzut z ekranu, wydruk),
  3. rozpowszechnianie Opracowania odpłatnie,
  4. rozpowszechnianie Opracowania na innych warunkach niż określone w tej licencji,
  5. rozpowszechnianie fragmentów Opracowania,
  6. rozpowszechnianie Opracowania ze zmianami wprowadzonymi w treści bez wiedzy Autora,
  7. rozpowszechnianie Opracowania ze zmodyfikowaną lub usuniętą informacją o Autorze,
  8. wykonanie modeli z Opracowania lub na podstawie Opracowania seryjnie, na zamówienie i odpłatnie,
  9. wykorzystania całości lub fragmentów Opracowania w innych publikacjach.
 4. Użytkownik może wystąpić o uchylenie obostrzeń licencji przez uzyskanie pisemnej zgody Autora na inne warunki użytkowania.
 5. Warunki licencji nie przechodzą na model wykonany na podstawie Opracowania z wyjątkiem określonym w pkt. 3.h.
 6. W przypadku naruszenia warunków licencji Autor ma prawo zażądać od Użytkownika zaprzestania rozpowszechniania Opracowania. Autor ma prawo w tym wypadku zażądać pomocy administratorów serwisów, na których doszło do złamania warunków licencji, wydawców publikacji, w których znalazły się fragmenty lub całość Opracowania oraz państwowych organów prawnych. Autor ma prawo w każdym wypadku żądać wyegzekwowania stosownych kar administracyjnych, prawnych i finansowych.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe warunki licencyjne w momencie pobrania opracowania na własny nośnik.
 8. Autor wyraża zgodę na powyższe warunki licencyjne w momencie umieszczenia odnośnika do jego Opracowania w Repozytorium.

Prawa autorskie treści serwisu Repozytorium PKP

 1. Treść Repozytorium, zawarte w nim ilustracje, zdjęcia oraz układ graficzny strony objęte są prawem autorskim i mogą być kopiowane wyłącznie za pisemną zgodą Autora Repozytorium lub ich oryginalnych twórców.
 2. Materiały zamieszczone w Repozytorium, których twórcą nie jest Autor Repozytorium, zostały zamieszczone za pisemną zgodą ich twórców, z zachowaniem i upublicznieniem informacji przez nich wymaganych.
 3. Jeżeli nie jest możliwe określenie autorstwa materiałów, Autor Repozytorium podaje źródło pochodzenia materiału (bibliografia lub adres www). Autor prosi osoby, które rozpoznały takie materiały jako ich autorstwa o kontakt w celu określenia dalszych warunków wykorzystania.
 4. Symbole firmowe i loga użyte w Opracowaniach zostały wykorzystane za zgodą ich prawowitych właścicieli.

Zrzeczenie odpowiedzialności

 1. Autor zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian Opracowaniach oraz usuwania Opracowań z Repozytorium.
 2. Autor Repozytorium zastrzega sobie możliwość modyfikowania i usuwania treści artykułów i materiałów Repozytorium.
 3. Autor nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści Opracowań z przepisami lub dokumentacją, na podstawie których zostały utworzone.
 4. Autor nie gwarantuje aktualności Opracowań z bieżącymi przepisami.
 5. W żadnym wypadku Opracowania ani treść Repozytorium nie mogą być wykorzystywane jako akty prawne lub normatywne, wzorce lub szablony znaków, dokumentacja techniczna urządzeń sterowania ruchem kolejowym, infrastruktury kolejowej, sygnalizacji i oznakowania drogowego lub innego wyposażenia technicznego.
 6. Opracowania i treść Repozytorium nie są oficjalną wykładnią przepisów obowiązujących na Polskich Kolejach Państwowych.
 7. Repozytorium nie jest powiązane ani nie reprezentuje interesów spółek Grupy Polskie Koleje Państwowe ani żadnych innych przedsiębiorstw branży kolejowych. Opinie wyrażone w treści Repozytorium są prywatnymi opiniami Autora Repozytorium.

Polityka cookies

 1. Repozytorium zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator Repozytorium jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator Repozytorium wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają i przechowują jego preferencje językowe,
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 5. Repozytorium stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Repozytorium informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Repozytorium.
 8. Pliki cookies, z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika), mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Treść polityki na podstawie szablonu z serwisu ciasteczka.org.pl.

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele