Modele » Modele tematycznie | Modele według skali

Modele

Oznakowanie posterunków technicznych
Generatory znaków | Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Oznakowanie posterunków technicznych

Generator oznakowania posterunków technicznych PKP/PLK: nastawni, posterunków zwrotniczych, posterunków stwierdzania końca pociągu, posterunków dróżników przejazdowych.

Zapora betonowa
Pozostałe modele » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Zapora betonowa

Żelbetowa drogowa zapora przeciwpancerna z przewracającą się kolumną (Fallkörpersperre) stosowana w trakcie II wojny światowej. Zapory tego typu były stosowane także do blokowania torów kolejowych.

Znaki wskazujące pikietaż drogi
Generatory znaków | Znaki drogowe » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Znaki wskazujące pikietaż drogi

Generator oznakowania pikietażu dróg kołowych stosowanego współcześnie w Polsce. Generator obsługuje różne formy oznakowania – słupków lub tablic oraz uwzględnia dodatkowe elementy jak numer drogi lub wskazanie kierunku do najbliższego punktu łączności alarmowej.

Oznakowanie stacji
Generatory znaków | Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Oznakowanie stałe dla stacji pasażerskich

Generator oznakowania stałego stacji pasażerskich w Polsce. Generator umożliwia wygenerowanie następujących rodzajów znaków: tablice z nazwą stacji, dodatkowe tablice z nazwą stacji i symbolem „stacja” lub logiem przewoźnika, dwujęzyczne tablice z nazwą stacji, tzw. fryz z nazwą stacji na gabloty informacyjne, tablice z numerem peronu i toru, tablice kierunkowe.

Drezyna ręczna normalnotorowa
Pojazdy szynowe » 1:25

Drezyna ręczna normalnotorowa

Normalnotorowa drezyna ręczna tzw. inspekcyjna o poziomym układzie napędowym.

Pochylniki
Generatory znaków | Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Znaki pochylenia podłużnego [generator]

Generator znaków pochylenia podłużnego PKP (tzw. pochylników) dla linii niezelektryfikowanych i zelektryfikowanych, dla wszystkich typów załomów. Osobne wzory dla epok III-IV oraz Vc.

Tarcza ostrzegawcza świetlna DRG
Sygnalizacja świetlna » 1:25

Świetlna tarcza ostrzegawcza DRG

Tarcza ostrzegawcza świetlna kolei niemieckich (DRG) stosowana w latach 1931-1933 na II odcinku próbnym Śląskiej Kolei Górskiej (linia Wałbrzych – Jaworzyna Śląska, ówcześnie Waldenburg – Königszelt) i przejściowo zachowane na PKP do połowy lat 80-tych XX wieku.

Sygnał zastępczy dla semaforów kształtowych
Sygnalizacja świetlna » 1:25

Sygnał zastępczy dla semaforów kształtowych

Komora sygnału zastępczego przystosowana do mocowania na semaforach kształtowych. Kilka wariantów wykonania typowych rozwiązań spotykanych na PKP: komora sygnałowa sygnalizatora świetlnego starszego lub nowszego wykonania (pojedyncze białe światło), komora sygnałowa stosowana przed 1959 r. (trzy światła ułożone w trójkąt), wysięgnik w formie stosowanej na sygnalizatorach świetlnych lub w formie półki. Opracowanie można zastosować do modeli (…)

Historyczne sygnalizatory świetlne
Sygnalizacja świetlna » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Historyczne sygnalizatory świetlne PKP (Ericsson)

Sygnalizator świetlny systemu Ericssona pierwszej generacji powojennej stosowany na PKP. Opracowanie umożliwia wykonanie dowolnego typu sygnalizatora odpowiadającego sygnalizacji sprzed 1959 roku.

Zakaz fotografowania
Pozostałe modele » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Tablice zakazów

Wybrane znaki zakazujące spotykane na obiektach kolejowych w Polsce m.in. zakaz wstępu oraz zakaz fotografowania.

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele