Modele » Modele tematycznie | Modele według skali

Modele

Nastawnica mechaniczna: dźwignia zwrotnicowa
Druk 3D » 1:5

Nastawnica mechaniczna: dźwignia zwrotnicowa

Model do druku 3D typowej dźwigni zwrotnicowej stosowanej w nastawnicach typu ujednoliconego powszechnie spotykanych na kolejach polskich i niemieckich. Model umożliwia wykonanie w pełni funkcjonalnej dźwigni z możliwością rozprzęgania.

Pomost sygnałowy ciężki
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Pomost sygnałowy ciężki

Znormalizowany pomost sygnałowy przeznaczony do ustawienia kilku sygnalizatorów kształtowych, stosowany na kolejach niemieckich, spotykany także na liniach PKP.

Sygnalizator przejazdowy HZ-10
Sygnalizacja świetlna » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Sygnalizatory przejazdowe HZ-10

Sygnalizatory przejazdowe typu HZ-10 stosowane w systemie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu COB-63.

Rogatka EG-20
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Rogatka EG-20

Rogatka (półrogatka) o napędzie elektrycznym typu EG-20 produkcji Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych (ZWUS).

Osłony przed porażeniem prądem
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Osłony przed porażeniem prądem

Znormalizowane osłony przed porażeniem prądem z sieci trakcyjnej stosowane na kładkach i wiaduktach nad torami zelektryfikowanymi. Opracowanie zawiera osłony o długości 2 m, 1,5 m i 1 m.

Wskaźniki kolejowe DRG/DR, ep. IIc
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Wskaźniki kolejowe DRG/DR, epoka IIc

Wskaźniki i sygnały stałe stosowane na kolejach niemieckich Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, (później Deutsche Reichsbahn) od 1935 roku do 1945 roku, także na terenie Polski i innych terenach okupowanych w okresie II wojny światowej.

Kolejowe skrajnie budowli
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Szablony kolejowych skrajni budowli

Szablony kolejowych skrajni budowli obowiązujących dla prostych odcinków toru, do wykorzystania przy ustawianiu obiektów w sąsiedztwie toru kolejowego na makietach i dioramach. Opracowanie zawiera szablony dla skrajni normalnotorowych i wąskotorowych 1000 mm, 785 mm, 760 mm, 750 mm i 600 mm.

Wykolejnica
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Wykolejnica

Znormalizowana wykolejnica stosowana na kolejach polskich i niemieckich. Opracowanie umożliwia wykonanie wykolejnic w kilku wariantach: wykolejnica wykolejająca w prawo lub w lewo, wykolejnica o napędzie ręcznym, przez pędnię drutową lub sztywną, wykolejnice pojedyncze lub sprzężone. Opracowanie zawiera także model latarni i zwrotnika.

Wskaźniki kolejowe PKP dla kolei wąskotorowych
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Wskaźniki kolejowe PKP dla kolei wąskotorowych

Wskaźniki i sygnały stałe uzupełniające stosowane na wąskotorowych liniach kolejowych PKP po 1945 roku. sygnał ograniczenia prędkości D6 w wersji normalnej i niskiej (prędkości od 10 do 50 km/h oraz tablica bez cyfry, tablice pomniejszone w stosunku do wersji normalnotorowej), wskaźnik końca odcinka jazdy z ograniczoną prędkością D7 (wersja normalna i pomniejszona, obowiązuje od 2005 (?)), wskaźnik oznaczenia (…)

Kabina telefoniczna uliczna
Pozostałe modele » 1:25

Kabina telefoniczna uliczna

Znormalizowana kabina (budka) telefoniczna stosowana w Polsce od połowy lat 60-tych XX wieku do końca lat 80-tych XX wieku. Model umożliwia wykonanie wyposażenia wnętrza oraz trzy warianty modelu automatu wrzutowego.

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele