Oznakowanie posterunków technicznych
Generatory znaków | Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Oznakowanie posterunków technicznych

Jeśli widzisz ten napis, masz wyłączoną obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Włącz ją, aby móc korzystać z generatora.

Generator oznakowania posterunków technicznych PKP/PLK:

 • nastawni (tablice z nazwą stacji i oznaczeniem nastawni),
 • posterunków zwrotniczych (tablice z numerem posterunku),
 • posterunków stwierdzania końca pociągu (tablice z oznaczeniem posterunku),
 • posterunków dróżników przejazdowych (tablica z numerem posterunku i pikietażem).

Generator umożliwia zawarcie w jednym dokumencie oznaczeń dla wielu różnych posterunków. Dla każdego posterunku generowane są dwie tablice (dwa zestawy tablic w przypadku nastawni). Jeśli dla danego posterunku potrzebne jest więcej tablic z oznaczeniami, posterunek można dodać wielokrotnie do listy generatora. W większych skalach tablice w wybranych stylach posiadają zakładki umożliwiające wykonanie brzegu tablicy.

Pola wejściowe generatora mają następujące znaczenie:

 • Format papieru – rozmiar arkusza na którym zostanie wygenerowany model.
 • Skala – skala modelu, od 1:6 do 1:220. Możliwe są podziałki „połówkowe” np. 1:22,5 (I).
 • Styl – wygląd generowanych znaków (patrz powyżej). Jeżeli dany styl nie wspiera określonej opcji, zostanie ona wyłączona.

Kolejne pola dotyczą pojedynczego posterunku:

 • Rodzaj posterunku – typ posterunku technicznego, dla którego generowane jest oznaczenie.
 • Nazwa – nazwa punktu eksploatacyjnego/stacji, pole dostępne tylko dla nastawni. Nazwa może być dwuwierszowa, do 30 znaków w każdym wierszu.
 • Symbol nastawni – oznaczenie literowo-cyfrowe nastawni, do 5 znaków. Pole dostępne tylko dla nastawni.
 • Numer posterunku – numer kolejny posterunku technicznego, od 1 do 99. Pole dostępne dla posterunków zwrotniczych, stwierdzania końca pociągu i dróżników przejazdowych.
 • Położenie posterunku – pikietaż linii, w którym położony jest posterunek, wartość od 0,000 do 999,999 km. Pole dostępne tylko dla posterunku dróżników przejazdowych.
 • Pomniejszone oznakowanie – zaznaczenie opcji spowoduje wygenerowanie mniejszych tablic (wysokość 30 cm w oryginale), w przeciwnym wypadku generowane są tablice powiększone (wysokość 70 cm w oryginale).

W przypadku posterunków zwrotniczych numer posterunku jest wymagany, w przypadku posterunków Skp – opcjonalny. Posterunki dróżników wymagają podania przynajmniej jednej z wartości – numeru lub położenia; w przypadku podania obu stosowane jest oznaczenie „ułamkowe” (numer posterunku nad pikietażem).

Poniżej pól wejściowych znajduje się lista wyboru posterunków dodanych do dokumentu. Przyciski umożliwiają wykonanie następujących akcji na wybranym posterunku:

 • Dodaj przed – dodaj nowy posterunek przed zaznaczonym.
 • Dodaj za – dodaj nowy posterunek za zaznaczonym.
 • Zmień – ustaw nowe parametry dla wybranego posterunku.
 • Usuń – usuń zaznaczony posterunek.
 • Przesuń wcześniej – przesuń zaznaczony posterunek w górę listy.
 • Przesuń dalej – przesuń zaznaczony posterunek w dół listy.
 • Generuj – utwórz nowy model na podstawie podanych parametrów i odśwież podgląd.
 • Resetuj – przywróć domyślne parametry.
 • Pobierz – pobierz wygenerowany dokument na własny dysk.

Uwaga

Jeśli część nie mieści się na arkuszu zamiast niej zostanie umieszczony symbol Pominięta część – może się to przytrafić np. przy generowaniu tablic z długą nazwą przy dużej skali modelu. W takim wypadku należy wybrać większy rozmiar arkusza papieru (opcja Format papieru) i ponowić generowanie.

Opracowano na podstawie:

 • Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2017 (za https://www.plk-sa.pl/, ostatni dostęp: 12 lutego 2019);
 • Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich Ipi-2, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2017 (za https://www.plk-sa.pl/, ostatni dostęp: 12 lutego 2019);
 • Instrukca o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2007 (za http://kolej.krb.com.pl/, ostatni dostęp: 12 lutego 2019);
 • Księga identyfikacji wizualnej Oznakowanie dworców kolejowych, PKP S.A., Warszawa 2015;
 • Katalog napisów i znaków informacyjnych PKP i PKS, Komisja Problemowa do Spraw Koordynacji Projektowania Wyposażenia Wnętrz Transportu, Poznań 1969;
 • Archiwalne zdjęcia dworców kolejowych z bazy danych kolejowych Semaforek (ostatni dostęp: 12 lutego 2019);
 • Zdjęcia własne nastawni i innych posterunków ruchu z różnych rejonów Polski.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele