Znaki wskazujące pikietaż drogi
Generatory znaków | Znaki drogowe » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Znaki wskazujące pikietaż drogi

Jeśli widzisz ten napis, masz wyłączoną obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Włącz ją, aby móc korzystać z generatora.

Generator oznakowania pikietażu dróg kołowych stosowanego współcześnie w Polsce. Generator obsługuje następujące warianty oznakowania:

 • słupki prowadzące z oznakowaniem pikietażu,
 • skrócone słupki prowadzące do mocowania na bariery drogowe,
 • tablice kilometrowe stosowane na drogach dwujezdniowych w pasie rozdzielającym (duże i małe),
 • tabliczki hektometrowe stosowane zamiast słupków, mocowane na konstrukcjach wsporczych, latarniach lub słupkach znaków drogowych.

Generator obsługuje także dodatkowe elementy oznakowania na słupkach prowadzących jak numer drogi lub wskazanie kierunku do najbliższego punktu łączności alarmowej.

Na poniższych rysunkach przedstawiono reguły umieszczania oznakowania:

Położenie słupków prowadzących względem drogi Położenie słupków prowadzących względem drogi: wariant słupka pełnego i słupka mocowanego na barierze.

Położenie tablicy kilometrowej na pasie rozdzielającym Położenie tablicy kilometrowej na pasie rozdzielającym.

Reguły oznakowania położenia punktu łączności alarmowej Reguły oznakowania położenia punktu łączności alarmowej.

Pola wejściowe generatora mają następujące znaczenie:

 • Format papieru – rozmiar arkusza na którym zostanie wygenerowany model.
 • Skala – skala modelu, od 1:6 do 1:220. Możliwe są podziałki „połówkowe” np. 1:22,5 (I).
 • Styl – wygląd generowanych znaków (patrz powyżej). Jeżeli dany styl nie wspiera określonej opcji, zostanie ona wyłączona.
 • Początek – wartość pikietażu na pierwszym słupku, wyrażona w kilometrach, wartość od 0,0 do 999,9 km.
 • Koniec – wartość pikietażu na ostatnim słupku, wyrażona w kilometrach, wartość od 0,0 do 999,9 km.
 • Numer drogi – numer drogi, wartość od 1 do 999. Numery dróg od 1 do 99 będą traktowane jak oznakowanie dróg krajowych (czerwone tło numeru), od 100 – jak oznakowanie dróg wojewódzkich (żółte tło numeru). Jeśli pole pozostanie puste, numer drogi nie będzie umieszczany na słupkach.
 • Dodatkowe słupki – liczba dodatkowych słupków prowadzących bez oznaczeń na jeden hektometr, wartość od 0 do 10. Słupki dodatkowe są stosowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych np. na ostrych łukach drogi.
 • Oznakowanie łączności alarmowej – możliwość umieszczenia na słupkach prowadzących dodatkowego oznakowania wskazującego położenie punktów łączności alarmowej.
 • Początek – położenie pierwszego punktu łączności, wartość od 0,0 do 999,9 km. Pole nieaktywne, jeśli opcja Oznakowanie łączności alarmowej jest wyłączona.
 • Odległość – odległość pomiędzy kolejnymi punktami łączności, wartość od 100 do 5000 m. Pole nieaktywne, jeśli opcja Oznakowanie łączności alarmowej jest wyłączona.
 • Generuj podwójnie – generuj zestaw części do umieszczenia po obu stronach drogi.

Przyciski umożliwiają wykonanie następujących akcji:

 • Generuj – utwórz nowy model na podstawie podanych parametrów i odśwież podgląd.
 • Resetuj – przywróć domyślne parametry.
 • Pobierz – pobierz wygenerowany plik modelu na własny dysk.

Opracowano na podstawie:

Załącznik 4.2 (Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu) i 4.3 (Znaki wskazujące pikietaż drogi) do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181.

W opracowaniu wykorzystano czcionkę Drogowskaz, zgodną z Rozporządzeniem, w opracowaniu Emila Wojtackiego.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele