Kolejowe skrajnie budowli
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Szablony kolejowych skrajni budowli

Szablony skrajni budowli (1:25)

Model czarno-biały | skala 1:25 | epoka od IIb

Dodany 31 grudnia 2021 | Pobrany 436 razy

Szablony skrajni budowli (0)

Model czarno-biały | skala 0 (1:45) | epoka od IIb

Dodany 31 grudnia 2021 | Pobrany 113 razy

Szablony skrajni budowli (H0)

Model czarno-biały | skala H0 (1:87) | epoka od IIb

Dodany 31 grudnia 2021 | Pobrany 481 razy

Szablony skrajni budowli (TT)

Model czarno-biały | skala TT (1:120) | epoka od IIb

Dodany 31 grudnia 2021 | Pobrany 94 razy

Szablony skrajni budowli (N)

Model czarno-biały | skala N (1:160) | epoka od IIb

Dodany 31 grudnia 2021 | Pobrany 86 razy

Kolejowe skrajnie budowli

Szablony kolejowych skrajni budowli obowiązujących w Polsce dla prostych odcinków toru, do wykorzystania przy ustawianiu obiektów w sąsiedztwie toru kolejowego na makietach i dioramach. Opracowanie zawiera następujące rodzaje skrajni kolejowych:

 • dla kolei normalnotorowych, stosowana współcześnie (tzw. skrajnia SM-1), wraz z poszerzeniami i wariantami dla linii zelektryfikowanych,
 • dla kolei normalnotorowych, stasowane przed 1959 r., wraz z poszerzeniami i wariantami dla linii zelektryfikowanych,
 • dla kolei wąskotorowych o szerokości toru 1000 mm, wraz z wariantem dla linii zelektryfikowanych i z dopuszczonym ruchem transporterów,
 • dla kolei wąskotorowych o szerokości toru 785 mm,
 • dla kolei wąskotorowych o szerokości toru 750 mm/760 mm, wraz z wariantem dla linii z dopuszczonym ruchem transporterów,
 • dla kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm.
UwagaSzablony w opracowaniu są dokładnym pomniejszeniem w skali rzeczywistych skrajni i mogą nie odpowiadać zalecanym przez MOROP skrajniom modelarskim (normy NEM 102 i NEM 103).

Opracowano na podstawie:

 • Polska Norma PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe – Skrajnie budowli;
 • Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego D1, Warszawa 1982, załącznik 8 Skrajnia budowli (za Kolejowa Strona Przepisowa, ostatni dostęp 31 stycznia 2021);
 • Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych D1, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2002, załącznik 11 Skrajnia budowli na odcinkach toru prostego i w łuku (za Kolejowa Strona Przepisowa, ostatni dostęp 31 stycznia 2021);
 • Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei normalnotorowych użytku publicznego (Dziennik taryf i zarządzeń kolejowych Nr 6 z 1945 r. poz. 30) (treść za covalus.pl, ostatni dostęp 31 stycznia 2021);
 • Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei wąskotorowych użytku publicznego W1, 1947 (treść za Kolejowa Strona Przepisowa, ostatni dostęp 31 stycznia 2021);
 • Normatyw techniczny projektowania obiektów budowlanych budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji – wąskotorowe linie kolejowe użytku publicznego o szerokości toru 750 mm NPT-13, Centralny ośrodek informacji budownictwa, Warszawa 1970 (treść za Kolejowa Strona Przepisowa, ostatni dostęp 31 stycznia 2021);
 • Norma branżowa BN-74/3501-02 Transport szynowy – Koleje wąskotorowe – Skrajnia taboru i skrajnia budowli dla kolei o szerokości toru 1000 mm (treść za Biblioteką Cyfrową Politechniki Lubelskiej, ostatni dostęp 31 stycznia 2021).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele