Modele » Modele tematycznie | Modele według skali

Modele

Semafor kształtowy wąski
Sygnalizacja kształtowa » 1:25

Semafor kształtowy wąski

Znormalizowany semafor kształtowy o zwężonym słupie, stosowany na PKP i kolejach niemieckich. Możliwość wykonania różnych wariantów konstrukcyjnych: semafor jedno- lub dwuramienny, trzy różne wysokości słupa (8-metrowy wyjazdowy, 10-metrowy wjazdowy, 12-metrowy podwyższony), trzy różne odwzorowania obudów napędu: napęd końcowy, napęd pośredni, napęd elektryczny. możliwość odwzorowania wyposażenia dodatkowego: sprzęgła sygnałowe, kontakty sygnałowe, skrzynki zwrotne pędni, prosta konwersja (…)

Naprężacze zewnętrzne
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Naprężacze zewnętrzne

Znormalizowane naprężacze zewnętrzne pojedyncze stosowane na PKP: typu A (tzw. zwrotnicowy) i typu B (tzw. sygnałowy). Możliwość wykonania modeli w dwóch wariantach: z ciężarami żeliwnymi lub betonowymi.

Tarcza zaporowa kształtowa
Sygnalizacja kształtowa » 1:25

Tarcza zaporowa kształtowa

Znormalizowana kształtowa tarcza zaporowa stosowana na PKP i kolejach niemieckich.

Tarcza manewrowa kształtowa
Sygnalizacja kształtowa » 1:25

Tarcza manewrowa kształtowa

Kształtowa tarcza manewrowa stosowana na PKP. Możliwość wykonania tarczy w różnych wariantach wysokości słupa i typu napędu.

Tarcza ostrzegawcza kształtowa
Sygnalizacja kształtowa » 1:25

Tarcza ostrzegawcza kształtowa

Tarcza ostrzegawcza kształtowa stosowana na PKP oraz kolejach niemieckich. Możliwość wykonania tarczy w wersji dwu- lub trzystawnej, na słupie niskim lub wysokim, z różnymi typami napędu. Opracowanie zawiera dodatkowo wskaźnik W1.

Historyczne wskaźniki świetlne PKP
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Historyczne wskaźniki świetlne PKP

Latarnie i wskaźniki świetlne stosowane na PKP i ziemiach polskich przed 1959 r.: latarnie rozjazdowe, latarnie ograniczenia prędkości i inne.

Historyczne wskaźniki kolejowe PKP
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Historyczne wskaźniki kolejowe PKP

Przedwojenne wskaźniki i sygnały stałe PKP stosowane także w okresie okupacji, wskaźniki i sygnały stałe DR stosowane na PKP w okresie okupacji, wskaźniki i sygnały PKP stosowane przed 1959 r.

Tablice i naklejki ostrzegawcze
Pozostałe modele » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych: tablice/naklejki identyfikujące rodzaj niebezpieczeństwa, pomarańczowa tablica dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, tablice ADR z kodem niebezpieczeństwa i inne.

Wskaźniki świetlne PKP
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Wskaźniki świetlne PKP

Latarnie i wskaźniki świetlne stosowane na PKP: latarnie rozjazdowe, latarnie zaporowe (na kozioł oporowy, żuraw, wykolejnicę itd.), wskaźniki świetlne W4, W10a, W10b, W19, W20, W21, W24, W26a i W26b.

Pochylniki
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Znaki pochylenia podłużnego PKP

Znaki pochylenia podłużnego PKP (tzw. pochylniki) dla linii niezelektryfikowanych, dla wszystkich typów załomów. Opracowanie zawiera reguły ustawiania pochylników.

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele