Pochylniki
Generatory znaków | Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Znaki pochylenia podłużnego [generator]

Jeśli widzisz ten napis, masz wyłączoną obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Włącz ją, aby móc korzystać z generatora.

Znaki pochylenia podłużnego PKP (tzw. pochylniki) dla linii niezelektryfikowanych i zelektryfikowanych, dla wszystkich typów załomów. Generator umożliwia utworzenie kompletnego oznakowania dla dowolnego zadanego profilu. Generator obsługuje następujące formy oznaczeń:

 • znaki pochylenia dla linii niezelektryfikowanych PKP (od epoki III);
 • znaki pochylenia dla linii zelektryfikowanych PKP (od epoki III);
 • znaki pochylenia dla linii niezelektryfikowanych PKP zgodne z instrukcją Ie-102 (epoka Vc);
 • znaki pochylenia dla linii zelektryfikowanych PKP zgodne z instrukcją Ie-102 (epoka Vc).

Generator obsługuje obowiązujące reguły oznaczania profilu zgodne z instrukcją D1/Id-1.

Położenie pochylnika względem skrajni Położenie pochylnika względem skrajni.

Reguły ustawiania pochylników Reguły ustawiania pochylników na różnych typach załomów.

Wygenerowany dokument zawiera szkic profilu linii z oznaczeniem miejsc ustawienia poszczególnych znaków.

Pola wejściowe generatora mają następujące znaczenie:

 • Skala – skala modelu, od 1:9 do 1:220. Możliwe są podziałki „połówkowe” np. 1:22,5 (I).
 • Styl – wygląd generowanych znaków (patrz powyżej).
 • Generuj podwójnie – możliwość wygenerowania dwóch znaków dla jednego załomu profilu, typowe np. dla tablic z epoki Vc, które mogą być umieszczane po obu stronach linii kolejowej.
 • Nachylenie – wartość nachylenia aktualnie edytowanego odcinka linii, wartość od 0 do 200‰.
 • Długość odcinka – długość aktualnie edytowanego odcinka, wartość od 100 do 10000m.
 • Kierunek nachylenia – wybór, czy aktualnie edytowany odcinek wznosi się czy opada (patrząc zgodnie z kierunkiem linii).

Poniżej pól wejściowych znajduje się lista wyboru odcinków zdefiniowanych dla danego profilu oraz uproszczony schemat profilu, na którym aktualnie wybrany odcinek jest podświetlony na pomarańczowo. Przyciski umożliwiają wykonanie następujących akcji na wybranym odcinku:

 • Dodaj przed – dodaj nowy odcinek o nachyleniu i długości zdefiniowanych w polach Nachylenie i Długość odcinka przed aktualnie zaznaczonym odcinkiem.
 • Dodaj za – dodaj nowy odcinek o nachyleniu i długości zdefiniowanych w polach Nachylenie i Długość odcinka za aktualnie zaznaczonym odcinkiem.
 • Zmień – ustaw nowe wartości nachylenia i długości wybranego odcinka zgodnie z wartościami w polach Nachylenie i Długość odcinka.
 • Usuń – usuń aktualnie zaznaczony odcinek.
 • Przesuń wcześniej – przesuń zaznaczony odcinek w kierunku przeciwnym do kierunku linii („w lewo” na schemacie).
 • Przesuń dalej – przesuń zaznaczony odcinek w kierunku zgodnym z kierunkiem linii („w prawo” na schemacie).
 • Generuj – utwórz nowy model na podstawie podanych parametrów i odśwież podgląd.
 • Resetuj – przywróć domyślne parametry i przykładowy profil.
 • Pobierz – pobierz wygenerowany plik modelu na własny dysk.

Uwaga

 • Sąsiadujące odcinki o tym samym nachyleniu są automatycznie łączone w jeden.
 • Jeżeli po kliknięciu przycisku Generuj, zamiast nowego dokumentu pojawia się komunikat Brak znaków dla zadanego profilu linii oznacza to, że w danym profilu nie ma załomów wymagających oznakowania (reguły, patrz wyżej) lub profil składa się z mniej niż dwóch odcinków.
 • Ostatnio używany profil linii jest zapisywany w danych tymczasowych przeglądarki i zostanie odtworzony po powrocie na stronę.

Opracowano na podstawie:

 • Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego D1, załącznik 6 Kolejowe znaki drogowe, Warszawa 1982 (za http://kolej.krb.com.pl/d1/zal6.htm, ostatni dostęp 28 lipca 2017);
 • Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych D1, załącznik 12 Znaki drogowe, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2002 (za http://kolej.krb.com.pl/d1_new/zal12.html, ostatni dostęp 28 lipca 2017);
 • Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), załącznik 12 Znaki drogowe, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2005 (za http://www.plk-sa.pl/files/…, ostatni dostęp 28 lipca 2017);
 • Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2014 (za http://www.plk-sa.pl/files/…, ostatni dostęp 27 lipca 2017);

Zobacz także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele