Wskaźniki kolejowe PKP, od 2014
Znaki i wskaźniki kolejowe » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Wskaźniki kolejowe PKP, od 2014

Wskaźniki kolejowe PKP, od 2014 (1:25)

Model kolorowy | skala 1:25 | epoka od VI

Dodany 18 kwietnia 2020, ostatnio modyfikowany 30 marca 2024 | Pobrany 1069 razy

Wskaźniki kolejowe PKP, od 2014 (0)

Model kolorowy | skala 0 (1:45) | epoka od VI

Dodany 18 kwietnia 2020, ostatnio modyfikowany 30 marca 2024 | Pobrany 406 razy

Wskaźniki kolejowe PKP, od 2014 (H0)

Model kolorowy | skala H0 (1:87) | epoka od VI

Dodany 18 kwietnia 2020, ostatnio modyfikowany 30 marca 2024 | Pobrany 1034 razy

Wskaźniki kolejowe PKP, od 2014 (TT)

Model kolorowy | skala TT (1:120) | epoka od VI

Dodany 18 kwietnia 2020, ostatnio modyfikowany 30 marca 2024 | Pobrany 226 razy

Wskaźniki kolejowe PKP, od 2014 (N)

Model kolorowy | skala N (1:160) | epoka od VI

Dodany 18 kwietnia 2020, ostatnio modyfikowany 30 marca 2024 | Pobrany 220 razy

Wskaźniki i sygnały stałe stosowane na polskich kolejach od 2014 roku (uwzględniając zmiany obowiązujące od 23 kwietnia 2020):

Wskaźniki kolejowe PKP, od 2014

 • sygnał D0 i D1 (tarcza zatrzymania),
 • sygnał ograniczenia prędkości D6 w wersji normalnej i niskiej (prędkości od 10 do 150 km/h oraz tablica bez cyfry),
 • wskaźnik tarczy ostrzegawczej W1 w wersji normalnej i niskiej,
 • wskaźnik czoła pociągu W4 w wersji nieoświetlonej,
 • wskaźnik granicy przetaczania W5,
 • wskaźnik ostrzegania W6, W6a, W6b (wersja normalna i na wąskie międzytorze) oraz W7,
 • wskaźnik ograniczenia prędkości W8 w wersji normalnej i niskiej (prędkości od 10 do 160 km/h oraz tablica bez cyfry),
 • wskaźnik odcinka z ograniczeniem prędkości W9 i W14 w wersji normalnej i pomniejszonej, sprzed 23 kwietnia 2020 oraz późniejszej (tablice z cyframi prędkości i oznaczeniem końca ograniczenia dla czoła pociągu),
 • komplet wskaźników W11a i W11b (od jednej do czterech belek) w wersji normalnej i niskiej,
 • komplet wskaźników W11p (jeden i dwa trójkąty),
 • wskaźnik parowozowy W12,
 • wskaźnik dla pługów odśnieżnych W13 (pojedyncza i podwójna krata),
 • wskaźnik zmiany lokalizacji sygnalizatora W15,
 • wskaźnik przystanku osobowego W16,
 • słupek ukresowy W17,
 • wskaźnik końca samoczynnej blokady liniowej W18,
 • wskaźnik ograniczonej drogi hamowania W19 i W20, w formie tablic odblaskowych,
 • wskaźnik podwyższenia prędkości W21 (prędkości od 50 to 160 km/h),
 • wskaźnik dla pociągów towarowych W22,
 • wskaźnik zmiany prędkości szlakowej w wersji normalnej i niskiej W27 (prędkości od 10 do 160 km/h),
 • wskaźnik kanału radiowego W28 dla kanałów od R1 do R7,
 • wskaźnik nawiązania łączności W29,
 • wskaźnik unieważnienia sygnalizatora W31,
 • wskaźnik czoła pociągu W32 dla składów o długości 100, 150, 200, 250 i 300 m,
 • wskaźniki początku (W33) i końca (W34) obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R,
 • wskaźniki obowiązywania ograniczenia prędkości w kierunku zwrotnym W35 i W36 w wersji normalnej i pomniejszonej,
 • wskaźniki dla linii zelektryfikowanych:
  • We1 (przygotowanie do opuszczenia odbieraka),
  • We2a, We2b, We2c (opuszczenie odbieraka w kierunku na wprost lub kierunkach zwrotnych),
  • We3a, W3b (podniesienie odbieraka dla zespołów trakcyjnych lub dla lokomotyw),
  • We4a, We4b, We4c (zakaz wjazdu elektrycznych pojazdów trakcyjnych na wprost lub w kierunkach zwrotnych),
  • We8a, We8b, We8c (jazda bez prądu w kierunku na wprost lub w kierunkach zwrotnych),
  • We9a, We9b (jazda pod prądem dla zespołów trakcyjnych lub dla lokomotyw),
 • oznaczenie czoła/końca składu Pc4/Pc5 w wersji biało-czerwonej i żółto-czerwonej,
 • wskaźniki zapowiedzi, końca i początku obowiązywania systemów ERTMS/ETCS Limited Supervision, Level 1 i Level 2 W ERTMS 1 do W ERTMS 9 w wersji normalnej i niskiej,
 • wskaźnik zatrzymania/granicy odstępu blokowego ETCS W ETCS 10.

Opracowania zawierają reguły ustawiania wskaźników względem skrajni. Opracowanie w skali 1:25 zawiera dodatkowo elementy umożliwiające wykonanie typowych mocowań wskaźników.

Opracowano na podstawie

 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r., poz. 360);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2019r., poz. 964);
 • Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) obowiązująca od 11 grudnia 2016 r., PKP PLK S.A., Warszawa 2016 (treść za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ostatni dostęp 18 kwietnia 2020);
 • Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) obowiązująca od 23 kwietnia 2020 r., PKP PLK S.A., Warszawa 2019 (treść za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ostatni dostęp 18 kwietnia 2020);
 • Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10) obowiązujące od 18 lipca 2018 r., PKP PLK S.A., Warszawa 2018 (treść za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ostatni dostęp 18 kwietnia 2020);
 • Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10) obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., PKP PLK S.A., Warszawa 2019 (treść za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ostatni dostęp 18 kwietnia 2020);
 • Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102, PKP PLK S.A., Warszawa 2014 (treść za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ostatni dostęp 18 kwietnia 2020);
 • Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102 obowiązujące od 23 kwietnia 2020 r., PKP PLK S.A., Warszawa 2019 (treść za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ostatni dostęp 18 kwietnia 2020);

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele