Tablice i naklejki ostrzegawcze
Pozostałe modele » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych (1:25)

Model kolorowy | skala 1:25 | epoka od IVb

Dodany 1 października 2010 | Pobrany 2609 razy

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych (1:35)

Model kolorowy | skala 1:35 | epoka od IVb

Dodany 16 października 2016 | Pobrany 184 razy

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych (0)

Model kolorowy | skala 0 (1:45) | epoka od IVb

Dodany 1 października 2010 | Pobrany 922 razy

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych (H0)

Model kolorowy | skala H0 (1:87) | epoka od IVb

Dodany 1 października 2010 | Pobrany 2350 razy

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych (TT)

Model kolorowy | skala TT (1:120) | epoka od IVb

Dodany 1 października 2010 | Pobrany 910 razy

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych (N)

Model kolorowy | skala N (1:160) | epoka od IVb

Dodany 1 października 2010 | Pobrany 756 razy

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych:

 • tablice/naklejki identyfikujące rodzaj niebezpieczeństwa:
  • wybuchowe (klasa 1, 1.4, 1.5, 1.6 ),
  • gaz palny (klasa 2.1, dwie wersje kolorystyczne),
  • gaz niepalny pod ciśnieniem (klasa 2.2, dwie wersje kolorystyczne),
  • gaz trujący (klasa 2.3),
  • ciecz palna (klasa 3),
  • substancja stała, palna (klasa 4.1),
  • substancja samozapalna (klasa 4.2),
  • substancja wydzielająca gaz palny pod wpływem wody (klasa 4.3),
  • utleniacz (klasa 5.1),
  • nadtlenek organiczny (klasa 5.3, dwie wersje kolorystyczne),
  • substancje trujące (klasa 6.1),
  • materiały zakaźne (klasa 6.2),
  • materiały promieniotwórcze (klasy zagrożenia 7A, 7B, 7C, 7D, 7E),
  • substancje żrące (klasa 8),
  • inne substancje niebezpieczne (klasa 9),
  • znak substancji mogącej skazić wodę;
 • pomarańczowa tablica dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne (normalna i pomniejszona);
 • tablice ADR z kodem niebezpieczeństwa i substancji niebezpiecznej:
  • benzyna 33/1203,
  • amoniak 268/1005,
  • gaz ziemny 223/1972,
  • metanol 336/1230,
  • olej napędowy 30/1202,
  • nafta 30/1268,
  • kwas solny 80/1789,
  • azotan amonu 50/2067,
  • czysta tablica ADR do samodzielnego wypełnienia;
 • duże naklejki na pojedyncze przesyłki:
  • niebezpieczeństwo,
  • materiał zakaźny,
  • materiał promieniotwórczy,
  • materiał trujący,
  • materiał żrący,
  • niebezpieczeństwo porażenia prądem,
  • pojemnik/zbiornik podgrzewany;
 • naklejki/tabliczki „ostrożnie przetaczać”, „zakaz odrzutu i najeżdżania”.
Tablice i naklejki ostrzegawcze

Opracowano na podstawie:

 • Wytyczne postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych, Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa 2001 r. (za http://kolej.krb.com.pl/, ostatni dostęp 8 stycznia 2015),
 • European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, Annex A: General provisions and provisions concerning dangerous substances and articles (za http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009/09ContentsE.html, ostatni dostęp 8 stycznia 2015).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele