Modele » Modele tematycznie » Pozostała infrastruktura kolejowa

Pozostała infrastruktura kolejowa

Oznakowanie stacji
Generatory znaków | Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Oznakowanie stałe dla stacji pasażerskich

Generator oznakowania stałego stacji pasażerskich w Polsce. Generator umożliwia wygenerowanie następujących rodzajów znaków: tablice z nazwą stacji, dodatkowe tablice z nazwą stacji i symbolem „stacja” lub logiem przewoźnika, dwujęzyczne tablice z nazwą stacji, tzw. fryz z nazwą stacji na gabloty informacyjne, tablice z numerem peronu i toru, tablice kierunkowe.

Urządzenie dzwonowe
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Urządzenie dzwonowe

Sygnalizacyjne urządzenie dzwonowe (typ Mantelbude), produkcji Siemens & Halske.

Zewnętrzne punkty łączności kolejowej
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Zewnętrzne punkty łączności kolejowej

Zewnętrzne punkty łączności kolejowej PKP (skrzynki z przyłączami dla telefonów polowych). Opracowanie zawiera trzy warianty wykonania. Dodatkowo opracowanie zawiera tabliczki z literą „T” do oznaczenia budynków i obiektów z telefonem lub przyłączem do sieci kolejowej.

Rogatki mechaniczne
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Rogatka mechaniczna

Znormalizowana rogatka mechaniczna stosowana w Polsce i Niemczech. Możliwość wykonania wielu wariantów konstrukcyjnych. Opracowanie zawiera dodatkowo model windy rogatkowej oraz przykłady ustawiania rogatek.

Elementy prowadzące pędni
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Pędnia drutowa

Znormalizowane elementy prowadzące pędni drutowej stosowane na PKP: koziołki pędniowe z rolkami prowadzącymi, skrzynki pędniowe pędni podziemnych (wersje od 2 do 12 par pędni, możliwość wykonania rolek we wnętrzu), osłony kanałów pędniowych (od 2 do 12 par pędni, blaszane lub betonowe). Opracowanie zawiera przykłady rozmieszczenia elementów przy doprowadzeniu pędni do napędów zwrotnicowych, rygli i zwrotów (…)

Szafy aparatowe
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Szafy aparatowe zewnętrzne

Standardowe zewnętrzne szafy aparatowe na urządzenia sterowania ruchem kolejowym i wyposażenie rogatek. Dwie wersje wykonania: średnia, typowa i duża, tzw. telefoniczna.

Naprężacze zewnętrzne
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Naprężacze zewnętrzne

Znormalizowane naprężacze zewnętrzne pojedyncze stosowane na PKP: typu A (tzw. zwrotnicowy) i typu B (tzw. sygnałowy). Możliwość wykonania modeli w dwóch wariantach: z ciężarami żeliwnymi lub betonowymi.

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele