Modele » Modele tematycznie » Pozostała infrastruktura kolejowa

Pozostała infrastruktura kolejowa

Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem dla taboru
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:5 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem dla taboru, epoka IV-V

Tablice, tabliczki i znaki ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym stosowane na taborze kolejowym przed 2005 rokiem.

Pomost sygnałowy ciężki
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Pomost sygnałowy ciężki

Znormalizowany pomost sygnałowy przeznaczony do ustawienia kilku sygnalizatorów kształtowych, stosowany na kolejach niemieckich, spotykany także na liniach PKP.

Rogatka EG-20
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Rogatka EG-20

Rogatka (półrogatka) o napędzie elektrycznym typu EG-20 produkcji Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych (ZWUS).

Osłony przed porażeniem prądem
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Osłony przed porażeniem prądem

Znormalizowane osłony przed porażeniem prądem z sieci trakcyjnej stosowane na kładkach i wiaduktach nad torami zelektryfikowanymi. Opracowanie zawiera osłony o długości 2 m, 1,5 m i 1 m.

Kolejowe skrajnie budowli
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Szablony kolejowych skrajni budowli

Szablony kolejowych skrajni budowli obowiązujących dla prostych odcinków toru, do wykorzystania przy ustawianiu obiektów w sąsiedztwie toru kolejowego na makietach i dioramach. Opracowanie zawiera szablony dla skrajni normalnotorowych i wąskotorowych 1000 mm, 785 mm, 760 mm, 750 mm i 600 mm.

Wykolejnica
Pozostała infrastruktura kolejowa » 1:25

Wykolejnica

Znormalizowana wykolejnica stosowana na kolejach polskich i niemieckich. Opracowanie umożliwia wykonanie wykolejnic w kilku wariantach: wykolejnica wykolejająca w prawo lub w lewo, wykolejnica o napędzie ręcznym, przez pędnię drutową lub sztywną, wykolejnice pojedyncze lub sprzężone. Opracowanie zawiera także model latarni i zwrotnika.

Tablice ostrzegawcze dla linii zelektryfikowanych
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Tablice ostrzegawcze dla linii zelektryfikowanych

Tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym z sieci trakcyjnej, stosowane na liniach zelektryfikowanych. Opracowanie zawiera tablice ostrzegawcze stosowane na peronach, tablice ostrzegawcze stosowane na przejazdach kolejowych oraz dodatkowe tabliczki ostrzegawcze stosowane na innych urządzeniach elektrycznych.

Urządzenie ochrony zwierząt
Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Urządzenie ochrony zwierząt

Urządzenie ochrony zwierząt typu UOZ-1 stosowane na polskich kolejach na liniach przechodzących przez tereny zalesione i uczęszczane przez dzikie zwierzęta.

Pomost sygnałowy lekki
Pozostała infrastruktura kolejowa1:25

Pomost sygnałowy lekki

Pomost sygnałowy lekkiej konstrukcji przeznaczony do ustawienia pojedynczego sygnalizatora kształtowego (tarczy ostrzegawczej lub semafora) stosowany na kolejach niemieckich, spotykany także na liniach PKP. Opracowanie umożliwia wykonanie pomostu ze schodami umieszczonymi z dowolnej strony.

Oznakowanie posterunków technicznych
Generatory znaków | Pozostała infrastruktura kolejowa » 0 (1:45) | 1:25 | 1:35 | H0 (1:87) | N (1:160) | TT (1:120)

Oznakowanie posterunków technicznych

Generator oznakowania posterunków technicznych PKP/PLK: nastawni, posterunków zwrotniczych, posterunków stwierdzania końca pociągu, posterunków dróżników przejazdowych.

Najczęściej pobierane

Najlepiej oceniane modele